Home » Routewijzigingen
achterzijde Fietsen langs de IJssel

Routewijzigingen

In de praktijk blijkt dat er bij wandel- en fietsroutes regelmatig routewijzigingen noodzakelijk zijn. Die proberen wij in de eerstvolgende druk van de uitgave Fietsen langs de IJssel te verwerken. Wij adviseren u  voor vertrek op deze pagina te raadplegen voor eventuele veranderingen in de desbetreffende fietsetappe. Hieronder  leest u vanaf welke versienummer een routewijziging in dit boekje is verwerkt. Het versienummer van deze uitgave kunt u linksonder op de achterkant van het omslag vinden.

LET OP:

Bij extreem hoge waterstand van de IJssel kunnen delen van de fietsroute tijdelijk niet begaanbaar zijn.